Dr. Yener EYÜBOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Google Scholar Sayfası

Site in English

K.T.Ü. M.F. Jeoloji Müh. Böl. 61080 TRABZON
+90 462 377 27 42
FOTOĞRAFLAR | DERSLER | ZİYARETÇİ DEFTERİ

Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU.

Yener EYÜBOĞLU, İlk öğrenimini Trabzon Kurtuluş İlkokulu’nda, Orta öğrenimini Trabzon Kanuni Ortaokulu’nda, Lise öğrenimini Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesinde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimine başladı ve 1997 yılında bu bölümden mezun oldu.

2000 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında da Doktora eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlayan Dr. Yener EYÜBOĞLU, 2009 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Araştırma Bursu’ ile Miami Universitesi (Oxford, USA) Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulundu.

İş Deneyimi

2016 Şubat……PROF. DR.K.T.Ü
2015 Haziran2016 OcakDOÇ. DR.K.T.Ü
2015 Nisan2015 MayısVISITING PROF.CHINA UNI.
2011 Temmuz2015 MartDOÇ. DR.GÜMÜŞHANE ÜNİ.
2011 Ocak2011 HaziranYRD. DOÇ. DR.GÜMÜŞHANE ÜNİ.
2010 Nisan2010 AralıkYRD. DOÇ. DR.GÜMÜŞHANE ÜNİ.
2009 Eylül2010 MartVISITING PROF.MIAMI UNİ.
2008 Mayıs2009 AğustosYRD. DOÇ. DR.GÜMÜŞHANE ÜNİ.
2008 Şubat2009 NisanYRD. DOÇ. DR.K.T.Ü
2007 Mart2008 OcakÖĞR. GÖR. DR.K.T.Ü G.M.F
20002006ARŞ. GÖR.K.T.Ü G.M.F
19982000ARŞ. GÖR.K.T.Ü
2007 Mart2008 OcakÖĞR. GÖR. DR.K.T.Ü G.M.F

Uzmanlık Alanları
– Yapısal Jeoloji, Tektonik
– Doğu Pontid Orojenik Kuşağı’nın Kabuk Yapısı ve Tektonik Özellikleri
– Alp-Himalaya Kuşağı’nın tektonomagmatik gelişimi
– Şoşonitik, adakitik ve yitim ilişkili mafik-ultramafik magmaların petrolojisi ve jeodinamik ortamı

Uluslararası Görevler
– Associate Editor for Geoscience Frontiers, Elsevier
– Steering Committee Member, International Association For Gondwana Research

Hakemlik Yapılan Uluslararası Dergiler
– Geology
– Gondwana Research
– Lithos
– American Journal of Science
– Turkish Journal of Earth Sciences
– Journal of Asian Earth Sciences
– Geological Journal
– Physics of the Earth and Plenetary Interiors
– Neues Jahrbuch Für Mineralogie
– Geoscience Frontiers
– Tectonophysics
– Ore Geology Reviews
– GSA Bulletin
– Canadian Journal of Earth Sciences
– Journal of Geodynamics
– Journal of African Earth Sciences
– Island Arc
– Sedimentary Geology