Dr. Yener EYÜBOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Google Scholar Sayfası

Site in English

K.T.Ü. M.F. Jeoloji Müh. Böl. 61080 TRABZON
+90 462 377 27 42
FOTOĞRAFLAR | DERSLER | ZİYARETÇİ DEFTERİ

Projeler/Ödüller.

 

Eyüboğlu, Y., 2008, DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU’NDA YÜZEYLEYEN ADAKİTİK VE ŞOŞONİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİSİ, PETROLOJİSİ ve YERLEŞİM ZAMANI, Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Araştırma Projesi, TÜBİTAK, Proje no: 108Y309 (Bu proje 1 Mart 2009 da başlamıştır).

Bektaş, O., Şen, C., Bozkurt, E., Rojay, B., Eyüboğlu, Y., FİLOGOPİT-HORNBLEND İÇEREN, SULU, ‘ARK TİPİ’ MAFİK-ULTRAMAFİK MAGMALARIN PETROLOJİSİ, JEOTEKTONİK ORTAMI VE YERLEŞİM ZAMANI: DOĞU PONTİDLER’İN (KD TÜRKİYE) JEOTEKTONİK EVRİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM, TUBİTAK, Proje no: 105Y066.

Bektaş, O., Dilek, Y., Bozkurt, E., Şen, C., Rojay, B., Eyüboğlu, Y., SULU MINERALLER İÇEREN MAFIK-ULTRAMAFIK ARK TIPI MAGMALARIN PETROLOJISI, JEOTEKTONIK ORTAMI VE YERLEŞIM ZAMANI, KTÜ Araştırma Fonu Projesi.

Bektaş, O, Eyüboğlu, Y., Keskin, S., Yücel, C., TRABZON SAHIL KESIMININ AKTIF TEKTONIĞI, KTÜ Araştırma Fonu Projesi.

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y., Yücel, C., Keskin, S., DOĞU KARADENİZ OROJENİK KUŞAĞI GÜNEY ZONUNDA, BAYBURT-GÜMÜŞHANE ARASINDAKİ  MESOZOYİK   HAVZALARININ JEODİNAMİK  EVRİMİ, KTÜ Araştırma Fonu Projesi.

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y., Pul, D., ‘DOĞU PONTİD OFİYOLİTİK OLİSTOSTROMAL MELANJININ ÖZELLİKLERİ’, KTÜ Araştırma Fonu Projesi.

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y., Şen, C., ‘AMASYA YÖRESİNDE YÜZEYLEYEN MAFİK-ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN DOĞU PONTİD ARKININ EVRİMİNDEKİ ÖNEMİ’, KTÜ Araştırma Fonu Projesi.

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y., Özer, R., ‘DOĞU PONTİD LİYAS EKSTANSİYONEL HAVZALARININ TEKTONİK VE SEDİMANTOLOJİK VERİLERİ’ KTÜ Araştırma Fonu Projesi.

Tüysüz, N., Eyüboğlu, Y., Tanyolu,  E., TİREBOLU-DOĞANKENT ARASININ JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, KTÜ Araştırma Fonu Projesi.